Tarieven


LENTEreeks De Camme

► Kostprijs lessenreeks woensdag: 110€ (10 lessen)
► Kostprijs lessenreeks donderdag: 110€ (10 lessen)
► Inschrijving is verzekerd na betaling op rekeningnummer IBAN BE14 3631 3327 2683 met vermelding van naam + herfstreeks + woensdag of donderdag (vb. Kaatje Maertens herfstreeks donderdag) 

► Proefles: 10€
► Losse les: 13€ 
► Je kan op eender welk moment instappen.

KOM EENS PROEVEN VAN EEN LESJE, ONTSPAN EN GENIET.